Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2012

Có người thích bạn trên Twoo

Trung vừa thấy bạn trong trò chơi của chúng tôi và ắt hẳn thích điều anh ấy vừa thấy. Liệu đây cũng là cảm xúc của bạn?

Twoo

Chào Vũ Thanh Nhà,

Trung vừa thấy bạn trong trò chơi của chúng tôi và ắt hẳn sẽ thích điều anh ấy vừa thấy. Liệu đây cũng là cảm xúc của bạn?

Trung, 36 từ Hà Nội

Xem thông tin cá nhân


Nhóm Twoo

Nếu nút không hoạt động, chép/dán liên kết này:
http://mail.twoo.com/unlimited/feature/?feature=wholikesme&id=MTgxOTMwNTM5MDpd9zGhJCL3AeB8yxZln7nD

Bạn nhận được thông báo này vì bạn là thành viên của Twoo. Thay đổi thiết lập
Massive Media NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0834322338. info-vi@twoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

About

Sophie Paris - Victory